Werk & zorg

Aandacht voor mantelzorger leidt tot minder verzuim

Een op zes werknemers combineert werk met mantelzorgtaken. Voor een deel van deze mantelzorgers is deze combinatie zwaar.  Door binnen uw bedrijf aandacht te hebben voor mantelzorgers kan overbelasting mogelijk voorkomen worden.  Hiervan profiteert dus niet alleen de werknemer, maar ook u als werkgever. Een werknemer die uitvalt kost u gemiddeld EUR 250,00 per dag plus de kosten van vervanging. Hoe zit bij uw bedrijf? Weet u welke werknemers er mantelzorger zijn en hoe zij dit ervaren?  Wat doet u om uitval te voorkomen?

Wat kunt u doen voor uw werknemers?
Het begint vaak al met bespreekbaar maken van mantelzorg. Te vaak blijkt dat mantelzorgers er op het werk niet over willen of kunnen praten uit angst voor onbegrip door collega’s en/of leidinggevenden. In de praktijk blijkt echter dat door het bespreekbaar te maken er een last van de schouders van de mantelzorger valt en dat er juist begrip voor de situatie komt. In sommige gevallen helpt het al als een werknemer de gelegenheid krijgt om onder werktijd een aantal privé telefoontjes te plegen. Veel zorgverleners en instanties zijn alleen tijdens werktijd bereikbaar. Naast het bespreken van de verlofregelingen, kunt u ook denken aan flexibele werktijden of de mogelijkheid om deels thuis te werken. 

In een persoonlijk gesprek met uw werknemer gaan wij na waar ze tegen aan lopen. Bij welke zorgtaken kunnen zij hulp gebruiken? Wij kunnen eventueel de regeltaken van hen overnemen en indien nodig samen met u en uw werknemer bespreken welke wensen en mogelijkheden er zijn op het gebied van het werk.

Mantelzorger … u kunt het opeens zelf zijn.