vergoedingen en Kosten

Wie betaalt de rekening?

Er zijn diverse manieren waarop onze kosten kunnen worden vergoed:

ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR
Steeds vaker bieden zorgverzekeraars een vergoeding voor de inzet van een mantelzorgmakelaar. Dit vindt u in uw polisvoorwaarden.  Mocht u eigen zorgverzekeraar deze vergoeding niet bieden, dan kunt u nagaan of de zorgverzekeraar van de zorgvrager dit wel doet. Meer weten? Klik hier : De Mantelzorgmakelaar werkt! – vergoedingen ziektekostenverzekeraars 2019

 De meeste ziektekostenverzekeraars willen dat u vooraf toestemming vraagt voor de inzet van de mantelzorgmakelaar. In sommige gevallen verwijzen zij u naar een mantelzorgmakelaar van hun keuze.


PGB (WLZ)

Heeft u een PGB vanuit de Wet Langdurige Zorg? Dan kunt u de dienstverlening van een mantelzorgmakelaar betalen uit het vrij besteedbare bedrag.


UW GEMEENTE
Steeds meer gemeenten vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar. Wij kunnen dit voor u nagaan.


UW WERKGEVER

De inzet van een mantelzorgmakelaar loont ook voor de werkgever. Om die reden zijn steeds meer werkgevers bereid (een deel van) de kosten van de mantelzorgmakelaar te vergoeden


GEEN VERGOEDING

Heeft u geen recht op vergoeding dan bespreken wij tijdens het gratis intakegesprek met u hoe hoog de kosten zullen zijn. Ons uurtarief bedraagt EUR 70,00 excl. BTW. In bepaalde situaties kunnen wij hiervan afwijken.