MANTELZORGEN DOE JE SAMEN

Verdwaald in het woud van de regelgeving?

U zorgt langdurig en intensief voor iemand die veel voor u betekent. Bijvoorbeeld uw partner, uw kind, een ouder, een vriend(in) of lieve buur. Naast deze zorg heeft u misschien een gezin, een baan en heeft u ook tijd voor uzelf nodig om te ontspannen en nieuwe energie op te doen. Het is immers van groot belang dat u niet overbelast raakt.

De zorg Nederland is complex.  Het regelen van de juiste zorg is vaak een  kwestie van ingewikkelde indicatiestellingen en het invullen van de juiste formulieren. De zorg zelf is al zwaar genoeg. U bent op zoek naar  iemand die u helpt bij alle regeltaken. Iemand die de weg kent.

Onze samenwerking begint met een intakegesprek waarin we samen in kaart brengen waar u tegen aanloopt. Waar heeft u behoefte aan op het gebied van zorg, welzijn, wonen, werken, financiën en op het gebied van recht? Vervolgens zoek ik de (on)mogelijkheden uit en informeer u hier zo snel mogelijk over. 

U bepaalt welke oplossing wordt gekozen en daarbij geeft u aan of u dit zelf oppakt of dit aan mijn overdraagt. Wij onderzoeken en informeren en u bent degene die beslist welke weg we opgaan. U houdt op deze manier de regie.

Meer weten? Bel of mail ons.

Dit kunnen wij voor u doen.

De juiste en snelste weg wijzen naar passende zorg, begeleiding en ondersteuning zowel binnen als buiten uw gemeente.

Uitleg geven over de verschillende vormen van zorglevering binnen de Wet Langdurige Zorg, bijv. opname in verpleeghuis en de mogelijkheden voor zorg thuis.

Een zorgaanvraag vanuit de WMO, WLZ (Wet Langdurige Zorg), Jeugdwet en/of Zorgverzekeringswet verzorgen

Aanvragen en begeleiden PGB aanvraag, zowel het verzorgen van de PGB aanvraag als assisteren bij zoeken naar de juiste zorgverlener en het opstellen van bijvoorbeeld de zorgcontracten.

Een gesprek met de WMO-consulente, wijkteam of wijkverpleegkundige regelen en samen met u voorbereiden

Mogelijkheden woningaanpassingen uitzoeken

Respijtzorg regelen (om u als mantelzorger te ontlasten)

Ondersteunen in gesprekken met werkgever over afstemming werk en mantelzorg

Financiële vraagstukken rondom de zorg uitzoeken

Begeleiding zoeken voor de jonge mantelzorgers